O nas Aktualności Co robimy Linki
>> Kontakt >> Adres
   >   Adres

  Informacje teleadresowe

Trinity Management Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

30-011 Kraków, ul. Wrocławska 53
tel. (12) 632 13 50
fax (12) 637 71 80
email:

KRS Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000022209
Kapitał zakładowy 6.000.000,00 zł
NIP: 526-10-27-940
REGON: 011124788