Aktualności Co robimy Linki Kontakt
>> O nas   >> Nasz aktualny zarzad Trinity
        >   Zarząd Trinity

  Nasz aktualny zarząd Trinity

Grzegorz Hajdarowicz - Prezes Zarządu,

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego - Instytut Nauk Politycznych.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz w polskich pismach wydawanych w Nowym Jorku. W latach 1990 - 1994 pełnił funkcję radnego Krakowa. W 1991 roku założył firmę GREMI Grzegorz Hajdarowicz specjalizującą się pierwotnie w dystrybucji produktów farmaceutycznych. Od 1996 roku firma GREMI wraz ze spółką GREMI Sp. z o.o. oraz spółkami powiązanymi zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz projektami nieruchomościowymi. Od 2003 roku poprzez spółkę GREMI Film Production S.A., zajmuje się produkcją filmową. Pełni również funkcje w radach nadzorczych spółek z grupy Gremi.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Monika Cieślik - Wiceprezes Zarządu,


Wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kierunek Finanse i Bankowość, Specjalność Finanse Przedsiębiorstw. Ukończone Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek Rachunkowość. Ukończone liczne kursy i szkolenia z dziedziny podatków i rachunkowości, w tym kurs dla kandydatów na doradców podatkowych. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Od 2009 Wiceprezes Zarządu Trinity Management Sp. z o.o., od 2010 roku Członek Zarządu KCI Łobzów Sp. z o.o. Od 1999 r. - Główna Księgowa, Prokurent spółek z grupy kapitałowej GREMI.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.